Luister hier:

Schrijf wat je wilt vertellen op in een draaiboek. Dat maakt het gemakkelijker om te zien of je niets vergeten bent en om de verhaallijn vast te houden:

Stap 1  Schrijf eerst je verhaal uit.

Stap 2  Besluit op welke manier je het verhaal wilt vertellen: als een documentaire, een verhaal of een clip afgewisseld met beeld, informatie en bijvoorbeeld een quiz? Voor wie ga je de les maken? Laat je een verteller vertellen of gebruik je alleen een voice-over of tekstblokjes? Welke informatie mag niet vergeten worden?

Stap 3  Bedenk een goede inleiding en een eind. Vertel als start bijvoorbeeld in één zin waar je verhaal over gaat. Waar laat je je verhaal eindigen? 

Stap 4 Beslis wat de belangrijke momenten in het verhaal zijn. Welke informatie is belangrijk en welke minder? Laat minder belangrijke informatie weg als het te lang wordt.

Stap 5  Maak een storyboard. Teken in een storyboard uit hoe je het verhaal gaat vertellen. Beslis op welk moment je beeld laat zien en welke informatie daarbij hoort. Maak extra foto’s of film als dat nodig is. Probeer het eerst goed uit. Lopen de zinnen lekker? Klopt de informatie met het beeld?