Luister hier:

Het project Stappen in de Stad is gemaakt voor groep 8 van de basisschool en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Het project laat leerlingen op een moderne en eigentijdse manier kennis maken met de (eigen) lokale cultuur. Leerlingen gaan zelfstandig op onderzoek uit in de stad Haarlem, komen in aanraking met het cultureel erfgoed en doen spelenderwijs mediawijsheid op.

Voor de leerlingen van groep 8 biedt Stappen in de Stad verrijkingsstof in de voorbereiding op het voortgezet onderwijs en voor de brugklassers is deze (hernieuwde) kennismaking met het cultureel erfgoed in hun eigen leefomgeving een concrete introductie op de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, ICT en Nederlands.

Voor het basisonderwijs zijn de leerdoelen die aan bod komen: 2, 4, 5, 8, 9, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53 en 56.

Voor het voortgezet onderwijs zijn dit de kerndoelen: 37, 39, 40 en 41.

In het project leren leerlingen samen te werken en de opgedane kennis in groepsverband te verwerken. Ze leren argumenteren in onderlinge discussies en informatie te verzamelen en beoordelen uit eenvoudige historische én digitale bronnen. Ten slotte verwerven de leerlingen eigen kennis over aspecten van het cultureel erfgoed.

De volgende aspecten komen in het programma aan de orde: sociale kennis (hoe werk je in groepsverband), culturele kennis (wat zijn legenden, waarom zijn ze ontstaan en levend gehouden), mediawijsheid (digitale leeromgeving en kritisch omgaan met internet en andere bronnen), creatieve kennis (het formuleren van een eindconclusie en deze in een presentatie verwerken).